Z důvodu mimořádného opatření bylo od 18. 9. nařízeno žákům druhého stupně a žákům ve školní družině nosit roušku. Děkuji všem žákům, že byli připraveni toto nařízení dodržet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

 

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

 

Pro 2. stupeň základních škol a školní družiny se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.

Informace o zahájení školního roku 2020 – 2021

Vážení rodiče, milé děti, prázdniny pomalu končí. Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 ve škole.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Častolovice


1. září v 7:45 se uskuteční zahájení školního roku v kmenových třídách.

Ukončení prvního dne v 9:00 hodin.

Rodiče žáků první třídy přivítá a pozdraví starosta městyse Častolovice Ing. Zdeněk Praus v 8:00 a následně proběhne krátká informační schůzka.

Rodiče žádáme, aby ve vnitřních prostorách školy měli nasazenou roušku.


2. září v 7:45 začíná vyučování všech tříd.

1. a 2. vyučovací hodinu proběhnou třídnické hodiny, následuje výuka dle rozvrhu.

1.A – první týden se vyučuje dle upraveného rozvrhu.

Konec vyučování pro:

2.-5. třídu bude po čtvrté vyučovací hodině (v 11:25)

6.-9. třídu bude po páté vyučovací hodině (ve 12:20)


Od čtvrtka 3. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu tříd.


Školní družina bude v prvním týdnu pro 1. – 5. ročník v provozu do 16 hod.

Aktualizováno: 29.8.2020 — 10:10
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020