Z důvodu mimořádného opatření bylo od 18. 9. nařízeno žákům druhého stupně a žákům ve školní družině nosit roušku. Děkuji všem žákům, že byli připraveni toto nařízení dodržet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

 

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

 

Pro 2. stupeň základních škol a školní družiny se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.

Dokumenty školy, formuláře

dokumenty ke stažení:


Školní řád

Řád školní družiny

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu

Pedagogická pravidla školy

 

formuláře a tiskopisy ke stažení:


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy (docx)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy (pdf)

Žádost o osvobození od hodin tělesné výchovy (pdf)
Žádost o osvobození od hodin tělesné výchovy (docx)

Žádost o povolení IVP (pdf)
Žádost o povolení IVP (docx)

Žádost o slovní hodnocení (pdf)
Žádost o slovní hodnocení (docx)

Žádost o uvolnění z vyučování (pdf)
Žádost o uvolnění z vyučování (docx)

 

výroční zprávy:


Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020