Z důvodu mimořádného opatření bylo od 18. 9. nařízeno žákům druhého stupně a žákům ve školní družině nosit roušku. Děkuji všem žákům, že byli připraveni toto nařízení dodržet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

 

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

 

Pro 2. stupeň základních škol a školní družiny se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.

Kontakty

 Základní škola a mateřská škola Častolovice

Název zařízení Základní škola a mateřská škola Častolovice
Adresa Komenského 209, 517 50 Častolovice
E-mail odl@zs-castolovice.cz
Identifikátor datové schránky wunu27d
Telefon – sborovna
(1. stupeň)
778 113 074
Telefon – sborovna
(2. stupeň)
491 514 800
Mobilní telefon – sborovna
(2. stupeň)
778 113 070
Ředitel školy Mgr. Martin Odl
odl@zs-castolovice.cz
603 797 313
494 323 004
Zástupce ředitele školy
(2. stupeň)
Mgr. Irena Lohniská
lohniska@zs-castolovice.cz
Zástupce ředitele školy
(1. stupeň)
Mgr. Ilona Kovářová
kovarova@zs-castolovice.cz
Výchovný poradce Ing. Hana Karnoldová
kaknoldova@zs-castolovice.cz
Metodik prevence Mgr. Stanislava Hovorková
hovorkova@zs-castolovice.cz
Speciální pedagog Mgr. Marie Gregorová
gregorova@zs-castolovice.cz
Školní poradenské pracoviště Mgr. Martin Odl
Mgr. Stanislava Hovorková
Mgr. Marie Gregorová
ICT koordinátor Mgr. Miroslav Charvát
charvat@zs-castolovice.cz
491 514 801
Sborovna 491 514 800
Hospodářka Blanka Kučerová
hospodarka@zs-castolovice.cz
Školnice Monika Koucká
491 514 805
Školní jídelna Petr Papáček
778 113 075
494 323 821
jidelna@zs-castolovice.cz

 E-mailové kontakty na jednotlivé zaměstnance najdete zde.

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020