Z důvodu mimořádného opatření bylo od 18. 9. nařízeno žákům druhého stupně a žákům ve školní družině nosit roušku. Děkuji všem žákům, že byli připraveni toto nařízení dodržet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

 

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

 

Pro 2. stupeň základních škol a školní družiny se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.

Školská rada

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele: Miloš Málek, Šárka Fajglová, Mgr. Alena Zvěřinová

Za zákonné zástupce: Lucie Bahníková (místopředsedkyně ŠR), Stanislava Martinková, Jarmila Čechová Krečmerová

Zástupci pedagogického sboru: Mgr. Andrea Micherová (předsedkyně ŠR),  Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Radka Přibylová


Volby do školské rady 2018

Volby do Školské rady – pedagogové a rodiče (20. 4. 2018)


Doplňovací volby 2016

Doplňovací volby do Školské rady (2. kolo) (25. 11. 2016)

Zápis o průběhu a hlasování (15. 11. 2016)


Zápisy z jednání

Zápis ze dne 22. 10. 2018

Zápis ze dne 27. 6. 2018

Zápis ze dne 16. 10. 2017

Zápis ze dne 27. 6. 2017

Zápis ze dne 29. 11. 2016

Zápis ze dne 13. 10. 2016

Zápis ze dne 30. 8. 2016

Zápis ze dne 27. 6. 2016

Zápis ze dne 15. 10. 2015

Zápis ze dne 27. 8. 2015

Zápis ze dne 26. 5. 2015

Zápis ze dne 31. 3. 2015

Zápis ze dne 9. 10. 2014

Zápis ze dne 13. 5. 2014

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020