Z důvodu mimořádného opatření bylo od 18. 9. nařízeno žákům druhého stupně a žákům ve školní družině nosit roušku. Děkuji všem žákům, že byli připraveni toto nařízení dodržet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

 

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

 

Pro 2. stupeň základních škol a školní družiny se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.

Vyučující pro školní rok 2020 – 2021

Třídní učitelé:

zkratka jméno třída e-mail
Ad Adámková Lucie 1.A adamkova@zs-castolovice.cz
Va Vaňková Ladislava 2.A vankova@zs-castolovice.cz
Lu Luxová Gabriela 3.A luxova@zs-castolovice.cz
Re Rejzková Jana 4.A rejzkova@zs-castolovice.cz
Ko Kovářová Ilona 5.A kovarova@zs-castolovice.cz
Pr Přibylová Radka 5.B pribylova@zs-castolovice.cz
Po Poklop Pavel 6.A poklop@zs-castolovice.cz
Hv Hovorková Stanislava 6.B hovorkova@zs-castolovice.cz
Ka Karnoldová Hana 7.A karnoldova@zs-castolovice.cz
Mo Morávková Lucie 8.A moravkova_L@zs-castolovice.cz
Kk Klingerová Kateřina 8.B klingerova@zs-castolovice.cz
St Štěpánková Marika 9.A stepankova@zs-castolovice.cz

Netřídní učitelé:

zkratka jméno třída e-mail
Bu Burdychová Soňa   burdychova@zs-castolovice.cz
Da Dachs Václav   dachs@zs-castolovice.cz
Dv Dvořáková Renáta   dvorakova@zs-castolovice.cz
Fi Fiedlerová Lucie   fiedlerova@zs-castolovice.cz
He Hepnarová Adéla   hepnarova@zs-castolovice.cz
Ch Charvát Miroslav   charvat@zs-castolovice.cz
Lo Lohniská Irena   lohniska@zs-castolovice.cz
Odl Odl Martin   odl@zs-castolovice.cz
Sk Skokanová Dana   skokanova@zs-castolovice.cz

Asistenti pedagoga:

zkratka jméno třída e-mail
Abs Absolon Miroslav   absolon@zs-castolovice.cz
Hu Huňarová Jana   hunarova@zs-castolovice.cz
Ju Junková Jana   junkova@zs-castolovice.cz
Jk Junková Kristýna   junkova_K@zs-castolovice.cz
Vl Vladíková Magdalena   vladikova@zs-castolovice.cz
Zy Zytová Lucie   zytova@zs-castolovice.cz

Speciální pedagog:

zkratka jméno třída e-mail
Gr Gregorová Marie   gregorova@zs-castolovice.cz

Školní družina:

zkratka jméno třída e-mail
Hl Hlaváčková-Morávková Iva   moravkova@zs-castolovice.cz
Bu Burdychová Soňa   burdychova@zs-castolovice.cz
Ze Zemánková Bohdana   zemankova@zs-castolovice.cz
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020